Koperatif

Pendekatan koperatif merupakan program yang berstruktur yang menekankan penguasaan kemahiran, konsep dan maklumat. Pendekatan pembelajaran koperatif memerlukan murid bekerjasama ke atas setiap satu ahli dalam kumpulannya. Kaedah ini mensasarkan matlamat dan pencapaian kumpulan yang hanya dapat dicapai jikalau semua ahli dalam kumpulan itu belajar semua objektif yang diajar. 

Ada tiga konsep yang berkait dengan pendekatan ini iaitu, ganjaran kumpulan, kebertanggungjawaban indivdu, dan peluang yang sama untuk berjaya. Melalui ini, kumpulan akan mendapat pengiktirafan jika menunjukkan prestasi yang membanggakan. Oleh itu , ahli dalam kumpulan bertanggungjawab membantu sesama mereka dalam kumpulan demi untuk mengekalkan prestasi kumpulan mereka. Kaedah ini menunjukkan bahawa ganjaran kumpulan dan kebertanggungjawaban individu merupakan elemen penting untuk menghasilkan pencapaian kemahiran asas (Slavin, 1983). Dalam beberapa kajian, kesan atas pencapaian murid adalah meningkat hasil daripada tanggungjawab individu dan matlamat kumpulan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s